درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
قوانین طبیعت و صادق ساز آنها از دیدگاه مارک لنگ
924 مرتبه مشاهده شده

قوانین طبیعت و صادق ساز آنها از دیدگاه مارک لنگ

میره بیگی، علی Mirbeygi, Ali

 1. شماره پایان نامه:44506
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: میره بیگی، علی
 4. عنوان:قوانین طبیعت و صادق ساز آنها از دیدگاه مارک لنگ.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1391.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:93ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS
 11. توصیفگر: قانون طبیعت Nature Law
 12. توصیفگر: قاعده های تجربی Regularities
 13. توصیفگر: ضرورت Necessity
 14. توصیفگر: خلاف واقع ها Counter Factuals
 15. استاد راهنما. کرباسی زاده، امیر احسان

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها