درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
روش شناسی علم دینی، با تاکید بر نقد تطبیقی نظریه ی علم دینی دکتر گلشنی و الگوی حکمی - اجتهادی دکتر خسروپناه
1387 مرتبه مشاهده شده

روش شناسی علم دینی، با تاکید بر نقد تطبیقی نظریه ی علم دینی دکتر گلشنی و الگوی حکمی - اجتهادی دکتر خسروپناه

راحمی، محمد حسین Rahemi, Mohammad Hossein

 1. شماره پایان نامه:44587
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: راحمی، محمد حسین
 4. عنوان:روش شناسی علم دینی، با تاکید بر نقد تطبیقی نظریه ی علم دینی دکتر گلشنی و الگوی حکمی - اجتهادی دکتر خسروپناه.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:306ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 11. توصیفگر: علم دینی Religious Science
 12. توصیفگر: مبانی متافیزیک Metaphysical Foundations
 13. توصیفگر: نظریه گلشنی Golshani Theory
 14. توصیفگر: خسروپناه، عبدالحسین Khosropanah, Abdolhossein
 15. توصیفگر: علم Science
 16. توصیفگر: دین Religion
 17. استاد راهنما. گلشنی، مهدی
 18. استاد راهنمای همکار. خسروپناه، عبدالحسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها