درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
استنتاج ساختار شبکه از داده های ناکامل
2222 مرتبه مشاهده شده

استنتاج ساختار شبکه از داده های ناکامل

سیری، پیام Siyari, Payam

 1. شماره پایان نامه:44703
 2. کد دانشکده:19
 3. پديدآور: سیری، پیام
 4. عنوان: استنتاج ساختار شبکه از داده های ناکامل.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی کامپیوتر
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:نرم افزار
 10. توصیف ظاهری: 77 ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: شبکه پیچیده Complex Network
 12. توصیفگر: بازسازی شبکه Network Reconstruction
 13. توصیفگر: حسگری فشرده Compressive Sensing
 14. توصیفگر: پیش بینی یال Link Prediction
 15. توصیفگر: تجزیه های ماتریسی Matrix Factorization
 16. استاد راهنما. ربیعی، حمیدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها