درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل فروریزش سازه های قاب خمشی فولادی به روش زمان دوام
3082 مرتبه مشاهده شده

تحلیل فروریزش سازه های قاب خمشی فولادی به روش زمان دوام

رحیمی، احسان Ehsan Rahimi

 1. شماره پایان نامه:44783
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: رحیمی، احسان
 4. عنوان:تحلیل فروریزش سازه های قاب خمشی فولادی به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. توصیف ظاهری: 123 ص.: تصویر، جدول، نمودار (بخشی رنگی)؛ کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame
 13. توصیفگر: تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis
 14. توصیفگر: فرونشست زمین Land Subsidence
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها