درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام
5631 مرتبه مشاهده شده

طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام

میرزایی، امین Mirzaee, Amin

 1. شماره پایان نامه:44802
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: میرزایی، امین
 4. عنوان:طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. گرایش:سازه
 9. توصیف ظاهری:183ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 11. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 12. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 13. $item.subfieldsMap.e اسمعیل پوراستکانچی، همایون.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها