درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد و بررسی چالش های علم مدرن، لزوم استفاده از قوای نفس در تولید علم
950 مرتبه مشاهده شده

نقد و بررسی چالش های علم مدرن، لزوم استفاده از قوای نفس در تولید علم

قانعی، رشید Ghanei, Rashid

 1. شماره پایان نامه:44962
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قانعی، رشید
 4. عنوان:نقد و بررسی چالش های علم مدرن، لزوم استفاده از قوای نفس در تولید علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:135ص.: کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم سنتی Traditional Science
 11. توصیفگر: علم جدید Modern Science
 12. توصیفگر: قوای نفس Soul Faculities
 13. توصیفگر: قوه خیال Imagination Power
 14. توصیفگر: قوه عقل Reason Power
 15. توصیفگر: علوم تجربی Empirical Science
 16. استاد راهنما. حسینی، حسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها