درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد نگرش تاریخی کوهن به فلسفه علم از منظری گادامری
991 مرتبه مشاهده شده

نقد نگرش تاریخی کوهن به فلسفه علم از منظری گادامری

بهزادی مقدم، محمد رضا Behzadi Moghaddam, Mohammad Reza

 1. شماره پایان نامه:45145
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: بهزادی مقدم، محمد رضا
 4. عنوان:نقد نگرش تاریخی کوهن به فلسفه علم از منظری گادامری.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:84ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: افق Horizon
 11. توصیفگر: سنت Tradition
 12. توصیفگر: پارادایم Paradigm
 13. توصیفگر: قیاس ناپذیری Incommensurability
 14. توصیفگر: تاریخ تاثیر Protective History
 15. استاد راهنما. معین زاده، مهدی
 16. استاد راهنمای همکار. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها