درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دستگاه مفهومی از منظر پل تاگارد
1317 مرتبه مشاهده شده

دستگاه مفهومی از منظر پل تاگارد

مرصعی، محمد حسن.

 1. شماره پایان نامه:45464
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مرصعی، محمد حسن.
 4. عنوان:دستگاه مفهومی از منظر پل تاگارد.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:109ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم شناخت Cognitive Science
 11. توصیفگر: فلسفه علم محاسباتی Computational Science Philosophy
 12. توصیفگر: دستگاه مفهومی Coceptual System
 13. توصیفگر: سلسله مراتب نوعی Kind Hierarchies
 14. توصیفگر: سلسله مراتب جزئی Part Hierarchies
 15. استاد راهنما. قایمی نیا، علی رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها