درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز های کریپکی
978 مرتبه مشاهده شده

بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز های کریپکی

بردبارخو، علی Bordbarkhou, Ali

 1. شماره پایان نامه:45592
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: بردبارخو، علی
 4. عنوان:بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز های کریپکی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:100ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: ضرورت Necessity
 11. توصیفگر: پیشینی A Priori
 12. توصیفگر: پسینی A Posteriori
 13. توصیفگر: مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem
 14. توصیفگر: حوادث اضطراری Contingency
 15. توصیفگر: وضعیت موجه Modal Status
 16. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها