درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی سازه های دارای جداگر لرزه ای با استفاده از روش زمان دوام
3598 مرتبه مشاهده شده

طراحی سازه های دارای جداگر لرزه ای با استفاده از روش زمان دوام

محمدی دارستانی، یوسف Mohammadi Darestani, Yousef

 1. شماره پایان نامه:45617
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: محمدی دارستانی، یوسف
 4. عنوان:طراحی سازه های دارای جداگر لرزه ای با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:136ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 13. توصیفگر: جداسازی لرزه ای Seismic Isolation
 14. توصیفگر: تکیه گاه لاستیکی با هسته سربی Lead Rubber Bearing (LBR)
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها