درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی
1163 مرتبه مشاهده شده

نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی

قره جه داغی، علی.

 1. شماره پایان نامه:45627
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قره جه داغی، علی.
 4. عنوان:نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:69ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: علم Science
 11. توصیفگر: فناوری Technology
 12. توصیفگر: علم دینی Religious Science
 13. توصیفگر: تجربه گرایی Empiricism
 14. توصیفگر: فناوری دینی Religious Technology
 15. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها