درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
شکل گیری مفهوم علم نزد هایدگر بر پایۀ آثار پیش از «هستی و زمان»
2605 مرتبه مشاهده شده

شکل گیری مفهوم علم نزد هایدگر بر پایۀ آثار پیش از «هستی و زمان»

حشمتی، عطا Heshmati, Ata

 1. شماره پایان نامه:45684
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حشمتی، عطا
 4. عنوان:شکل گیری مفهوم علم نزد هایدگر بر پایۀ آثار پیش از «هستی و زمان».
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:180ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پدیدارشناسی Phenomenology
 11. توصیفگر: مساله مارتین هایدگر Martin Heidegger Problem
 12. توصیفگر: رویکرد نظری Theoretical Approach
 13. توصیفگر: بحران علم Science Crisis
 14. توصیفگر: علم به مثابه کنش Science as an Action
 15. استاد راهنما. سفیدخوش، میثم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها