درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه عملکرد میراگرهای فلزی در سازه های فولادی بر اساس روش زمان دوام
2288 مرتبه مشاهده شده

مقایسه عملکرد میراگرهای فلزی در سازه های فولادی بر اساس روش زمان دوام

میرجلیلی، امیر Mirjalili, Amir

 1. شماره پایان نامه:45696
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: میرجلیلی، امیر
 4. عنوان:مقایسه عملکرد میراگرهای فلزی در سازه های فولادی بر اساس روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:116ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: میراگر فلزی Metallic Damper
 12. توصیفگر: مدل سازی Modeling
 13. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 14. توصیفگر: بهسازی Rehabilitation
 15. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 16. توصیفگر: نرم افزار OpenSees OpenSees Software
 17. توصیفگر: اتلاف انرژی هیسترزیس Hysteresis Energy Dissipation
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها