درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
چالش های علمی و فلسفی فرضیه ی تکامل
1356 مرتبه مشاهده شده

چالش های علمی و فلسفی فرضیه ی تکامل

نریمانی، نیما Narimani, Nima

 1. شماره پایان نامه:45712
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نریمانی، نیما
 4. عنوان:چالش های علمی و فلسفی فرضیه ی تکامل.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:214ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: تکامل Evolution
 11. توصیفگر: داروینیسم Darwinism
 12. توصیفگر: طبیعت گرایی Naturalism
 13. توصیفگر: انتخاب طبیعی Natural Selection
 14. توصیفگر: خلقت گرایی Creationism
 15. توصیفگر: چالش های علمی Scientific Challenges
 16. توصیفگر: چالش های فلسفی Philosophical Challenges
 17. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها