درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
استدلال معرفت
976 مرتبه مشاهده شده

استدلال معرفت

قربانی، جعفر Ghorbani, Jafar

 1. شماره پایان نامه:45855
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قربانی، جعفر
 4. عنوان:استدلال معرفت.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:83ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فیزیکالیسم Physicalism
 11. توصیفگر: استدلال معرفت Knowledge Argument
 12. توصیفگر: ویژگی پدیداری Phenomenological Property
 13. توصیفگر: شکاف شناختی Epistemic Gap
 14. توصیفگر: شکاف وجودی Ontological Gap
 15. استاد راهنما. شیخ رضایی، حسین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها