درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کاربرد طیف های خرابی در تخمین خرابی قابهای خمشی فولادی به روش زمان دوام
4978 مرتبه مشاهده شده

کاربرد طیف های خرابی در تخمین خرابی قابهای خمشی فولادی به روش زمان دوام

ملکی امین، محمد جلال Maleki Amin, Mohammad Jalal

 1. شماره پایان نامه:45968
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: ملکی امین، محمد جلال
 4. عنوان:کاربرد طیف های خرابی در تخمین خرابی قابهای خمشی فولادی به روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:زلزله
 10. توصیف ظاهری:121ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: شاخص خرابی Damage Index
 12. توصیفگر: طیف خرابی Damage Spectrum
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: قاب خمشی فولادی Steel Moment Resistant Frame
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها