درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل پنهان سازی تصویر با نرخ درج پایین در حوزه مکان
2073 مرتبه مشاهده شده

تحلیل پنهان سازی تصویر با نرخ درج پایین در حوزه مکان

فرحت، فرشید Farhat, Farshid

 1. شماره پایان نامه:45945
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: فرحت، فرشید
 4. عنوان:تحلیل پنهان سازی تصویر با نرخ درج پایین در حوزه مکان.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی برق
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش:مخابرات سیستم
 10. توصیف ظاهری:89ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: نهان نگاری تصویر Image Watermarking
 12. توصیفگر: تحلیل نهان نگاری Steganalysis
 13. توصیفگر: تجزیه مقادیر ویژه Eigenvalue Decomposition
 14. توصیفگر: جاسازی بیت با کمترین ارزش Least Significant Bit (LSB)Embedding
 15. توصیفگر: خودهمبستگی نسبی Relative Autocorrelation
 16. توصیفگر: مجموع کمترین جزء ها Parts Min Sum
 17. توصیفگر: تخمین نرخ جاسازی Embedding Rate Estimation
 18. توصیفگر: مجموع درگاشت های محلی Local Entropies Sum
 19. استاد راهنما. قائم مقامی، شاهرخ
 20. استاد مشاور. عارف، محمد رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها