درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و سنتی
1070 مرتبه مشاهده شده

بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و سنتی

کمالی اردکانی، مرتضی Kamali Ardekani, Morteza

 1. شماره پایان نامه:45990
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کمالی اردکانی، مرتضی
 4. عنوان:بررسی مبانی متافیزیکی پزشکی مدرن و سنتی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1392.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:103ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: کل نگری Wholeness
 11. توصیفگر: مبانی متافیزیک Metaphysical Foundations
 12. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 13. توصیفگر: دوگانه گرایی Dualism
 14. توصیفگر: کل گرایی Holism
 15. توصیفگر: پزشکی مدرن Modern Medicine
 16. توصیفگر: مدل زیست پزشکی Biomedical Model
 17. توصیفگر: پزشکی سنتی Traditional Medicine
 18. استاد راهنما. گلشنی، مهدی
 19. استاد راهنما. منجمی، علیرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها