درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مبانی علمی و فلسفی ایده " چندجهانی "
1079 مرتبه مشاهده شده

بررسی مبانی علمی و فلسفی ایده " چندجهانی "

سبحانی، علیرضا Sobhani, Alireza

 1. شماره پایان نامه:46254
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سبحانی، علیرضا
 4. عنوان:بررسی مبانی علمی و فلسفی ایده " چندجهانی ".
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:دکتری
 9. توصیف ظاهری:245ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: جهان Universe
 11. توصیفگر: معیار تمیز Demarcation Criteria
 12. توصیفگر: نظریه چندجهانی Multiverse Theory
 13. توصیفگر: اصل انسان محوری Anthropic Principle
 14. توصیفگر: تنظیم دقیق Fine Tuning
 15. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها