درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی
1265 مرتبه مشاهده شده

نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی

معصومی، سعید Masoumi, Saeed

 1. شماره پایان نامه:46265
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: معصومی، سعید
 4. عنوان:نقد و بررسی صورت بندی های مختلف نظریه چندجهانی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:دکتری
 9. توصیف ظاهری:394ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: نظریه ریسمان String Theory
 11. توصیفگر: کیهان شناسی Cosmology
 12. توصیفگر: گرانش کوانتومی Quantum Gravity
 13. توصیفگر: نظریه نسبیت عام General Relativity Theory
 14. توصیفگر: ساخت گرایی Structuralism
 15. توصیفگر: رویکرد معناشناسانه Semantic Approach
 16. توصیفگر: نظریه چندجهانی Multiverse Theory
 17. استاد راهنما. گلشنی، مهدی
 18. استاد راهنما. شیخ جباری، محمد مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

 فهرست نقدها