درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
روشی صوری برای تشخیص نفوذ در پروتکل های کنترل صنعتی
1612 مرتبه مشاهده شده

روشی صوری برای تشخیص نفوذ در پروتکل های کنترل صنعتی

عبدی، حمید رضا Abdi, Hamid Reza

 1. شماره پایان نامه:46309
 2. کد دانشکده:19
 3. پديدآور: عبدی، حمید رضا
 4. عنوان:روشی صوری برای تشخیص نفوذ در پروتکل های کنترل صنعتی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی کامپیوتر
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:نرم افزار
 10. توصیفگر: زنجیره مارکف Markov Chain
 11. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 12. توصیفگر: روش های صوری Formal Methods
 13. توصیفگر: سیستم تشخیص تهاجم Intrusion Detection System
 14. توصیفگر: سیستم مبتنی بر کنترل نظارتی و اکتساب داده ها Superuisory Contorol and Data Acquision (SCADA)
 15. توصیفگر: خودکارافزار حالت متناهی قطعی Deterministic Finite Automaton (DFA)
 16. استاد راهنما. ایزدی، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها