درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
رئالیسم در مصاف با آنتی رئالیسم علمی. آیا رئالیسم علمی توان غلبه بر چالش های آنتی رئالیسم را دارد؟
1405 مرتبه مشاهده شده

رئالیسم در مصاف با آنتی رئالیسم علمی. آیا رئالیسم علمی توان غلبه بر چالش های آنتی رئالیسم را دارد؟

اکبری تختمشلو، جواد Akbari Takhtameshlou, Javad

 1. شماره پایان نامه:46391
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اکبری تختمشلو، جواد
 4. عنوان:رئالیسم در مصاف با آنتی رئالیسم علمی. آیا رئالیسم علمی توان غلبه بر چالش های آنتی رئالیسم را دارد؟.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش:فلسفه علم و فناوری
 10. توصیف ظاهری:382ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: علم Science
 12. توصیفگر: مشاهده پذیری Observability
 13. توصیفگر: ضدواقع گرایی Antirealism
 14. توصیفگر: واقع گرایی علمی Scientific Realism
 15. توصیفگر: جهان مستقل از ذهن Mind-Independent World
 16. توصیفگر: هویت های نظری Theoritical Entities
 17. توصیفگر: استقراء بدبینانه Pessimistic Induction
 18. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها