درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
استدلال برپایه مدل در پرتو تبیین گیری از مدل
951 مرتبه مشاهده شده

استدلال برپایه مدل در پرتو تبیین گیری از مدل

هاشمی، امین Hashemi, Amin

 1. شماره پایان نامه:46756
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: هاشمی، امین
 4. عنوان:استدلال برپایه مدل در پرتو تبیین گیری از مدل.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:152ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: استدلال مبتنی بر مدل Model-Based Reasoning
 11. توصیفگر: تبیین نظریه های علمی مدل محور Model-Based Account of Scientific Theories
 12. توصیفگر: نظریه گیری Giere's Theory
 13. توصیفگر: نظریه نرسسیان Nersessian Theory
 14. استاد راهنما. حیدری، مقدم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها