درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
امکان ناپذیری پروژه ی هوش مصنوعی از منظر هیوبرت دریفوس، نتایج و دلالت ها
1317 مرتبه مشاهده شده

امکان ناپذیری پروژه ی هوش مصنوعی از منظر هیوبرت دریفوس، نتایج و دلالت ها

عقیلی دهکردی، بامداد Aghili Dehkordi, Bamdad

 1. شماره پایان نامه:47020
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: عقیلی دهکردی، بامداد
 4. عنوان:امکان ناپذیری پروژه ی هوش مصنوعی از منظر هیوبرت دریفوس، نتایج و دلالت ها.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:118ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: هوش مصنوعی Artificial Intelligence
 11. توصیفگر: علم شناخت Cognitive Science
 12. توصیفگر: فلسفه هیوبرت دریفوس Hubert Dreyfus Philosophy
 13. توصیفگر: بازنمایی نمادین Symbolic Representation
 14. توصیفگر: فلسفه مارتین هایدگر Martin Heidegger Philosophy
 15. توصیفگر: فلسفه موریس مرلوپونتی Murice Merleau-Ponty Philosophy
 16. استاد راهنما. سفیدخوش، میثم
 17. استاد مشاور. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها