درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی و نقد رویکردهای حل مسایل اخلاقی در حوزه نانوتکنولوژی
1064 مرتبه مشاهده شده

بررسی و نقد رویکردهای حل مسایل اخلاقی در حوزه نانوتکنولوژی

تاجمیر ریاحی، حسین Tajmir Riahi, Hossein

 1. شماره پایان نامه:47021
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: تاجمیر ریاحی، حسین
 4. عنوان:بررسی و نقد رویکردهای حل مسایل اخلاقی در حوزه نانوتکنولوژی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:164ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: محیط زیست Environment
 11. توصیفگر: حریم خصوصی Privacy
 12. توصیفگر: کشورهای در حال توسعه Developing Countries
 13. توصیفگر: عدم قطعیت Uncertainty
 14. توصیفگر: اخلاق نانو Nano-Ethics
 15. توصیفگر: نگرانی های پزشکی Medical Concerns
 16. توصیفگر: چالش های زیست محیطی Environmental Challenges
 17. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها