درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
سیر اندیشه پیشرفت در غرب و نگاهی انتقادی از منظر اسلام به آن ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب و نقد مدل های پیشرفت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی
1205 مرتبه مشاهده شده

سیر اندیشه پیشرفت در غرب و نگاهی انتقادی از منظر اسلام به آن ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب و نقد مدل های پیشرفت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

منادی نوری، صابر Monadi Noori, Saber

 1. شماره پایان نامه:47100
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: منادی نوری، صابر
 4. عنوان:سیر اندیشه پیشرفت در غرب و نگاهی انتقادی از منظر اسلام به آن ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب و نقد مدل های پیشرفت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:163ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: اندیشه پیشرفت Progress Idea
 11. توصیفگر: مکاتب پیشرفت Progress Schools
 12. توصیفگر: تاریخ اندیشه پیشرفت Progress Idea History
 13. توصیفگر: مدل های بومی توسعه Indigenous Development Models
 14. توصیفگر: منتقدین اندیشه پیشرفت غرب Western Progress Idea Crities
 15. استاد راهنما. تقوی نیا، نیما

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها