درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل لرزه ای سازه های دیوار باربر پانل سه بعدی با و بدون اثر اندرکنش خاک - سازه از روش زمان دوام
2320 مرتبه مشاهده شده

تحلیل لرزه ای سازه های دیوار باربر پانل سه بعدی با و بدون اثر اندرکنش خاک - سازه از روش زمان دوام

علی اکبرلو، حمید Aliakbarlou, Hamid

 1. شماره پایان نامه:47281
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: علی اکبرلو، حمید
 4. عنوان:تحلیل لرزه ای سازه های دیوار باربر پانل سه بعدی با و بدون اثر اندرکنش خاک - سازه از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1393.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:122ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: پانل سه بعدی Three Dimentional Panel
 12. توصیفگر: بر هم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction
 13. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 14. توصیفگر: سازه دیوار باربر Load-bearing Structure
 15. توصیفگر: عملکرد سیستم System Performance
 16. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون
 17. استاد راهنما. قناد، محمد علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها