درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
انتخاب علمی؛ تأثر از ارزش ها و تأثیر بر علم
1134 مرتبه مشاهده شده

انتخاب علمی؛ تأثر از ارزش ها و تأثیر بر علم

اسدپور، مجید Asadpour, Majid

 1. شماره پایان نامه:47324
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اسدپور، مجید
 4. عنوان:انتخاب علمی؛ تأثر از ارزش ها و تأثیر بر علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:112ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: انتخاب علمی Scientific Choice
 11. توصیفگر: موضوع Subject
 12. توصیفگر: سوال Question
 13. توصیفگر: رابطه علم و ارزش Science and Value Relation
 14. توصیفگر: روش واینبرگ Weinberg Method
 15. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها