درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مسئله ی ذهن – بدن از منظر ریچارد سوئین برن
1253 مرتبه مشاهده شده

مسئله ی ذهن – بدن از منظر ریچارد سوئین برن

عزیزی، علی Azizi, Ali

 1. شماره پایان نامه:47229
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: عزیزی، علی
 4. عنوان:مسئله ی ذهن – بدن از منظر ریچارد سوئین برن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:115ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem
 11. توصیفگر: خواص نوظهور Emergent Properties
 12. توصیفگر: نظریه سویین برن Swinburne Theory
 13. توصیفگر: دوگانه انگاری جوهری Substance Dualism
 14. توصیفگر: دوگانه انگاری خواص Property Dualism
 15. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها