درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی کتب علوم تجربی و فیزیک آموزش وپرورش از منظر مکاتب فلسفه علمی رایج
1140 مرتبه مشاهده شده

بررسی کتب علوم تجربی و فیزیک آموزش وپرورش از منظر مکاتب فلسفه علمی رایج

نیّرهدی، طه رضا Nayyerhoda, Taha Reza

 1. شماره پایان نامه:47685
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نیّرهدی، طه رضا
 4. عنوان:بررسی کتب علوم تجربی و فیزیک آموزش وپرورش از منظر مکاتب فلسفه علمی رایج.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:267ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 11. توصیفگر: کتاب درسی Text Book
 12. توصیفگر: فیزیک Physics
 13. توصیفگر: علوم تجربی Empirical Science
 14. توصیفگر: آموزش علم تجربی Science Education
 15. استاد راهنما. گلشنی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها