درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
استفاده از روش زمان دوام در طراحی لرزه ای بهینه بر پایه ی هزینه دوره عمر
3793 مرتبه مشاهده شده

استفاده از روش زمان دوام در طراحی لرزه ای بهینه بر پایه ی هزینه دوره عمر

چرختاب بسیم، محمد Charkhtab Basim, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:47779
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: چرختاب بسیم، محمد
 4. عنوان:استفاده از روش زمان دوام در طراحی لرزه ای بهینه بر پایه ی هزینه دوره عمر.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:دکتری
 9. گرایش:زلزله
 10. توصیف ظاهری:212ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: بهینه سازی Optimization
 14. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 15. توصیفگر: تحلیل قابلیت اطمینان Reliability Analysis
 16. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 17. توصیفگر: روش مونت کارلو Monte Carlo Method
 18. توصیفگر: تخمین خرابی Damage Assessment
 19. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها