درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی بدیل اندیشی فینبرگ درخصوص فناوری های مربوط به فضای مجازی
957 مرتبه مشاهده شده

بررسی بدیل اندیشی فینبرگ درخصوص فناوری های مربوط به فضای مجازی

رحیمی، مرتضی Rahimi, Morteza

 1. شماره پایان نامه:47874
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: رحیمی، مرتضی
 4. عنوان:بررسی بدیل اندیشی فینبرگ درخصوص فناوری های مربوط به فضای مجازی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:فلسفه فناوری
 10. توصیف ظاهری:214ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: اینترنت Internet
 12. توصیفگر: دموکراسی Democracy
 13. توصیفگر: نظام علم و فناوری Science-Technology System
 14. توصیفگر: نظریه انتقادی فناوری فینبرگ Feenberg's Critical Theory of Technology
 15. توصیفگر: ابزاری سازی فینبرگ Feenberg's Instrumentalization
 16. توصیفگر: مدرنیته بدیل Alternative Modernity
 17. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها