درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ویلفرد سلارز در باب علم و واقعیت
1171 مرتبه مشاهده شده

ویلفرد سلارز در باب علم و واقعیت

کاظمی، علیرضا Kazemi, Alireza

 1. شماره پایان نامه:47948
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کاظمی، علیرضا
 4. عنوان:ویلفرد سلارز در باب علم و واقعیت.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:99ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: واقع گرایی علمی Scientific Realism
 11. توصیفگر: ویلفرد سلارز Wilfrid Sellars
 12. توصیفگر: تصویر علمی Scientific Realism
 13. توصیفگر: تصویر عرفی Manifest Image
 14. توصیفگر: اسطوره داده Myth of the Given
 15. توصیفگر: استنباط گرایی Inferentialism
 16. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها