درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقش بنیادین روابط علی در تبیین‌‌های علمی منطبق بر دیدگاه وسلی سمن
377 مرتبه مشاهده شده

نقش بنیادین روابط علی در تبیین‌‌های علمی منطبق بر دیدگاه وسلی سمن

حسن بیگ زاده، خدیجه Hassan Bigzadeh, Khadigeh

 1. شماره پایان نامه:48253
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حسن بیگ زاده، خدیجه
 4. عنوان:نقش بنیادین روابط علی در تبیین‌‌های علمی منطبق بر دیدگاه وسلی سمن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:دکتری
 9. توصیف ظاهری:127ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: دیدگاه وسلی سلمن Wesley Salmon Approach
 11. توصیفگر: تبیین علمی Scientific Explanation
 12. توصیفگر: تبیین علی Causal Explanation
 13. توصیفگر: الگوی ربط آماری Statistical Relevance Model
 14. توصیفگر: الگوی مکانیزم علی Causal Mechanisms Model
 15. استاد راهنما. حسینی، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها