درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تحلیل ریسک لرزه‌ای با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه
1453 مرتبه مشاهده شده

تحلیل ریسک لرزه‌ای با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه

خسروی کیا، فرید Khosravikia, Farid

 1. شماره پایان نامه:48397
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: خسروی کیا، فرید
 4. عنوان:تحلیل ریسک لرزه‌ای با درنظرگیری اثر اندرکنش خاک و سازه.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:64ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. یادداشت:متن به انگلیسی و فارسی
 12. توصیفگر: بر هم کنش خاک - سازه Soil-Structure Interaction
 13. توصیفگر: تحلیل خطرپذیری Risk Analysis
 14. توصیفگر: آیین نامه های طراحی لرزه ای Seismic Design Codes
 15. توصیفگر: خرابی سازه ای Structural Failure
 16. توصیفگر: زیان مالی Monetary Loss
 17. توصیفگر: خرابی غیرسازه ای Non-Structural Damage
 18. استاد راهنما. قناد، محمد علی
 19. استاد راهنما. محصولی، مجتبی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها