درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
دوگانه‌ی ذهن - بدن از منظر ویتگنشتاین
558 مرتبه مشاهده شده

دوگانه‌ی ذهن - بدن از منظر ویتگنشتاین

کریمی، احمد Karimi, Ahmad

 1. شماره پایان نامه:48440
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کریمی، احمد
 4. عنوان:دوگانه‌ی ذهن - بدن از منظر ویتگنشتاین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1394.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:98ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: حافظه Memory
 11. توصیفگر: فیزیکالیسم Physicalism
 12. توصیفگر: مساله ذهن و بدن Mind-Body Problem
 13. توصیفگر: اندیشیدن Thinking
 14. توصیفگر: زبان خصوصی Private Language
 15. توصیفگر: مساله ذهن های دیگر Other Minds Problem
 16. استاد راهنما. حجت، مینو

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها