درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
واکاویِ توجیهِ معرفت‌شناختیِ استنتاجِ بهترین تبیین
724 مرتبه مشاهده شده

واکاویِ توجیهِ معرفت‌شناختیِ استنتاجِ بهترین تبیین

اعتمادالاسلامی بختیاری، محمد مهدی Etemadoleslami Bakhtiari, Mohammad Mahdi

 1. شماره پایان نامه:48478
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: اعتمادالاسلامی بختیاری، محمد مهدی
 4. عنوان:واکاویِ توجیهِ معرفت‌شناختیِ استنتاجِ بهترین تبیین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. گرایش:فلسفۀ علم و فناوری
 9. توصیف ظاهری:163ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: استنتاج از بهترین تبیین Inference to the Best Explanation
 11. توصیفگر: مساله معرفت شناسانه Epistemological Problem
 12. توصیفگر: توجیه Justification
 13. توصیفگر: ایراد گروه بد Bad Lot Objection (BLO)
 14. توصیفگر: ایراد ولتر Voltaire's Objection (Vo)
 15. توصیفگر: ایراد هانگرفورد Hungerford's (HO)
 16. استاد راهنما. موسوی کریمی، میرسعید
 17. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها