درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه هزینه دوره عمر سیستم های ساختمانی مختلف فولادی و بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 با استفاده از روش زمان دوام
2346 مرتبه مشاهده شده

مقایسه هزینه دوره عمر سیستم های ساختمانی مختلف فولادی و بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 با استفاده از روش زمان دوام

مهدوی نیسیانی، حمید Mahdavi, Hamid

 1. شماره پایان نامه:48695
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: مهدوی نیسیانی، حمید
 4. عنوان:مقایسه هزینه دوره عمر سیستم های ساختمانی مختلف فولادی و بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:150ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 14. توصیفگر: ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment
 15. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 16. توصیفگر: برآورد خسارت Loss Estimation
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها