درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
استدلال علیه بهسازی ژنتیکی زایشی
418 مرتبه مشاهده شده

استدلال علیه بهسازی ژنتیکی زایشی

علی حسن زاده اصل، پوریا Ali Hassanzadeh Asl, Pouria

 1. شماره پایان نامه:48730
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: علی حسن زاده اصل، پوریا
 4. عنوان:استدلال علیه بهسازی ژنتیکی زایشی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:88ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: اخلاق زیستی Bioethics
 11. توصیفگر: به سازی ژنتیکی Genetic Enhancement
 12. توصیفگر: بهسازی زایشی Germ-Line Enhancenemt
 13. توصیفگر: وظیفه گرایی Deontology
 14. توصیفگر: استدلال اجتماعی - سیاسی Socio-Political Argument
 15. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها