درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نقد و بررسی قانون جهان شمول کانت: پارفیت، اسکانلن
583 مرتبه مشاهده شده

نقد و بررسی قانون جهان شمول کانت: پارفیت، اسکانلن

میرزایی قاضی، شروین Mirzaei Ghazi, Shervin

 1. شماره پایان نامه:48847
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: میرزایی قاضی، شروین
 4. عنوان:نقد و بررسی قانون جهان شمول کانت: پارفیت، اسکانلن.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:112ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: اصل متعالی اخلاق Supreme Principle of Morality
 11. توصیفگر: فرمول انسانیت Humanity Formula
 12. توصیفگر: فرمول قانون جهان شمول Universal Law Formula
 13. توصیفگر: قرارداد گرایی Conventionalism
 14. توصیفگر: نتیجه گرایی Consequentalism
 15. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها