درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ناسازگاری میان برون‌گرایی محتوا و دسترسی ویژه به حالات ذهنی
460 مرتبه مشاهده شده

بررسی ناسازگاری میان برون‌گرایی محتوا و دسترسی ویژه به حالات ذهنی

بلال نیاکی، صادق Belal Niaki, Sadegh

 1. شماره پایان نامه:48846
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: بلال نیاکی، صادق
 4. عنوان:بررسی ناسازگاری میان برون‌گرایی محتوا و دسترسی ویژه به حالات ذهنی.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:92ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: محتوا Content
 11. توصیفگر: پیشینی A Priori
 12. توصیفگر: پسینی A Posteriori
 13. توصیفگر: برون گرایی Enternalism
 14. توصیفگر: دسترسی ویژه Privilleged Access
 15. توصیفگر: حالات ذهنی Mental States
 16. توصیفگر: سازگارگرایی Compatibilism
 17. توصیفگر: ناسازگارگرایی Incompatibilism
 18. توصیفگر: برهان مکنزی Mckinsey's Argument
 19. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها