درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
آیا درس "کار و فناوری" در دوره ی ابتدایی دوم و متوسطه ی اول توجه کافی را به تقویت تفکر فناورانه مبذول داشته است؟
995 مرتبه مشاهده شده

آیا درس "کار و فناوری" در دوره ی ابتدایی دوم و متوسطه ی اول توجه کافی را به تقویت تفکر فناورانه مبذول داشته است؟

نفری، حسین Nafari, Hossein

 1. شماره پایان نامه:48814
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نفری، حسین
 4. عنوان:آیا درس "کار و فناوری" در دوره ی ابتدایی دوم و متوسطه ی اول توجه کافی را به تقویت تفکر فناورانه مبذول داشته است؟.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:146ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مدل حل مساله Problem Solving Model
 11. توصیفگر: تفکر فناورانه Technological Thinking
 12. توصیفگر: کار و فناوری Work and Technology
 13. توصیفگر: دانش فناورانه Technological Knowledge
 14. توصیفگر: الگوهای الگوریتمی Algorithmic Patterns
 15. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه

 فهرست نقدها