درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی نظریه استقراء شهید صدر در حل مسایل استقراء
376 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی نظریه استقراء شهید صدر در حل مسایل استقراء

آقاجانی، محمّد Aghajani, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:49003
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: آقاجانی، محمّد
 4. عنوان:ارزیابی نظریه استقراء شهید صدر در حل مسایل استقراء.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:97ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: مشاهده Observation
 11. توصیفگر: نظریه تایید Confirmation Theory
 12. توصیفگر: فرضیه Hypothesis
 13. توصیفگر: احتمال صدق Truth Probability
 14. توصیفگر: پارادوکس کلاغ Raven Paradox
 15. توصیفگر: پارادوکس عطف نامربوط Irrelevant Conjuction Paradox
 16. توصیفگر: پارادوکس سابی Grue Paradox
 17. توصیفگر: پارادوکس بخت آزمایی Lottery Paradox
 18. استاد راهنما. نبوی، لطف الله
 19. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها