درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی خطر لرزه ای دوره بهره برداری قاب های خمشی فولادی با درنظرگرفتن پس لرزه ها
2485 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی خطر لرزه ای دوره بهره برداری قاب های خمشی فولادی با درنظرگرفتن پس لرزه ها

فریورراد، امیر هوشنگ Farivarrad, Amir Hooshang

 1. شماره پایان نامه:48999
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: فریورراد، امیر هوشنگ
 4. عنوان:ارزیابی خطر لرزه ای دوره بهره برداری قاب های خمشی فولادی با درنظرگرفتن پس لرزه ها.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:120ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: سطح های عملکردی Performance Levels
 14. توصیفگر: مهندسی زلزله بر اساس عملکرد Performance-Based Earthquake Engineering
 15. توصیفگر: استحکام باقیمانده Residual Strength
 16. توصیفگر: تحلیل فروریزش Collapse Analysis
 17. توصیفگر: قاب های خمشی فولادی Moment Steel Frames
 18. توصیفگر: تحلیل خطر لرزه ای Seismic Hazard Analysis
 19. توصیفگر: دنباله لرزه ای Seismic Sequences
 20. توصیفگر: پس لرزه ها Aftershocks
 21. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها