درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش پل‌های پایه بتنی شهری با استفاده از روش زمان دوام
3402 مرتبه مشاهده شده

طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش پل‌های پایه بتنی شهری با استفاده از روش زمان دوام

فیلی زاده، رضا Filizadeh, Reza

 1. شماره پایان نامه:49053
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: فیلی زاده، رضا
 4. عنوان:طراحی لرزه‌ای بر اساس ارزش پل‌های پایه بتنی شهری با استفاده از روش زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:116ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm
 12. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 13. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 14. توصیفگر: طراحی لرزه ای Seismic Design
 15. توصیفگر: طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design
 16. توصیفگر: پل بتنی Concrete Bridge
 17. توصیفگر: پل های پایه بتنی شهری Urban Concrete Pier Bridges
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها