درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
آگاهی تکاملی از منظر دنیل دنت
636 مرتبه مشاهده شده

آگاهی تکاملی از منظر دنیل دنت

نظریان نایینی، فاطمه Nazariyan Naiini, Fatemeh

 1. شماره پایان نامه:49171
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نظریان نایینی، فاطمه
 4. عنوان:آگاهی تکاملی از منظر دنیل دنت.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:107ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: پدیده آگاهی Consciousness Phenomenon
 11. توصیفگر: آگاهی تکاملی Evolutionary Consciousness
 12. توصیفگر: دیدگاه دنیل دنت Daniel Dennett Approach
 13. توصیفگر: دیدگاه دیوید چالمرز David Chalmers Approach
 14. استاد راهنما. آزادگان، ابراهیم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها