درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اخلاق اطلاعات: مبنایی جهت تنظیم چارچوب اخلاقی برای سیستم های چندعاملة توزیع شده، نظیر بیت کوین
648 مرتبه مشاهده شده

اخلاق اطلاعات: مبنایی جهت تنظیم چارچوب اخلاقی برای سیستم های چندعاملة توزیع شده، نظیر بیت کوین

عسگری نیا، هاله Asgarinia, Hale

 1. شماره پایان نامه:49306
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: عسگری نیا، هاله
 4. عنوان:اخلاق اطلاعات: مبنایی جهت تنظیم چارچوب اخلاقی برای سیستم های چندعاملة توزیع شده، نظیر بیت کوین.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. توصیف ظاهری:333ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: بیت کوین Bitcoin
 11. توصیفگر: مدل سازی مبتنی بر عامل Agent Based Modeling
 12. توصیفگر: اخلاق اطلاعات Information Ethics
 13. توصیفگر: سیستم توزیع شده Distributed System
 14. توصیفگر: سیستم چندعاملی Multiagent System
 15. توصیفگر: اخلاق فناوری Technology Ethics
 16. توصیفگر: انقلاب اطلاعات Information Revolution
 17. توصیفگر: فلسفه اطلاعات Information Philosophy
 18. استاد راهنما. تقوی، مصطفی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها