درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تمایز مشاهده‌پذیر/مشاهده‌ناپذیر در فلسفه علم
539 مرتبه مشاهده شده

تمایز مشاهده‌پذیر/مشاهده‌ناپذیر در فلسفه علم

موذن‌زاده، جهانگیر Moazzenzadeh, Jahangir

 1. شماره پایان نامه:49488
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: موذن‌زاده، جهانگیر
 4. عنوان:تمایز مشاهده‌پذیر/مشاهده‌ناپذیر در فلسفه علم.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:فلسفه علم
 8. مقطع:دکتری
 9. توصیف ظاهری:233ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 10. توصیفگر: ضدواقع گرایی Antirealism
 11. توصیفگر: مشاهده پذیر Observable
 12. توصیفگر: تصویر علمی Scientific Realism
 13. توصیفگر: تجربه گرایی برساختی Constructive Empiricism
 14. توصیفگر: تجربه گرایی نگرشی Stance Empiricism
 15. توصیفگر: مشاهده ناپذیر Unobservable
 16. توصیفگر: هدف علم Science Aim
 17. استاد راهنما. موسوی کریمی، میر‌سعید

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها