درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی عملکرد شاخص‌های شدت زلزله در تخمین پاسخ سازه‌ها به روش تحلیل دینامیکی زمان دوام
2660 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی عملکرد شاخص‌های شدت زلزله در تخمین پاسخ سازه‌ها به روش تحلیل دینامیکی زمان دوام

ولی پور کلوری، بهنام Valipour Kolowry, Behnam

 1. شماره پایان نامه:49442
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: ولی پور کلوری، بهنام
 4. عنوان:ارزیابی عملکرد شاخص‌های شدت زلزله در تخمین پاسخ سازه‌ها به روش تحلیل دینامیکی زمان دوام.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:105ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 12. توصیفگر: مهندسی زلزله Earthquake Engineering
 13. توصیفگر: تحلیل دینامیکی فزاینده Incremental Dynamic Analysis
 14. توصیفگر: اندازه شدت Intensity Measure
 15. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 16. توصیفگر: تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis
 17. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها