درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی روش‌های برآورد هزینه خطر لرز‌ه‌ای در دوره بهره برداری و اثر آن در طراحی بهینه سازه‌ها
2978 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی روش‌های برآورد هزینه خطر لرز‌ه‌ای در دوره بهره برداری و اثر آن در طراحی بهینه سازه‌ها

منصوری، محمد Mansuri, Mohammad

 1. شماره پایان نامه:49445
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: منصوری، محمد
 4. عنوان:ارزیابی روش‌های برآورد هزینه خطر لرز‌ه‌ای در دوره بهره برداری و اثر آن در طراحی بهینه سازه‌ها.
 5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 6. سال اخذ مدرك:1395.
 7. نام دانشکده:مهندسی عمران
 8. مقطع:کارشناسی ارشد
 9. گرایش:سازه
 10. توصیف ظاهری:203ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
 11. توصیفگر: بهینه سازی Optimization
 12. توصیفگر: تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis
 13. توصیفگر: ارزیابی لرزه ای Seismic Assessment
 14. توصیفگر: طراحی سازه بر اساس عملکرد Performance Based Design
 15. توصیفگر: روش زمان دوام Endurance Time Method
 16. توصیفگر: هزینه چرخه عمر Life Cycle Cost (LCC)
 17. توصیفگر: طراحی لرزه ای بر اساس ارزش Value Based Seismic Design
 18. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها